Arkistot

Kaikki tulevaisuuspajoissa
syntyneet ideat

kaikkiidea200

Tässä on lista kaikista kahdessa tulevaisuustyöpajassa tulleista ideoista. Ideat ovat yhteistä omaisuutta, kuka vaan voi lähteä viemään ideoita eteenpäin!

Asennekasvatus vauvasta vaariin -paketti
Avoin foorumi jossa kaupunkilaiset, yritykset ja päättäjät kohtaavat ja kehittävät yhdessä palveluja
Avoin ja ajantasainen liikennetieto (julkinen, autot, häiriötiedot)
Avoin taide (graffiti)seinä
Busseihin somepelit. “Tökkää kuskia” Tykkää takapenkistä”
Carsharing matkakeskuksen yhteyteen
DIY- verstas; opastus, koneet/laiteet, mariaalit
Continue reading

Asukastyöpaja 13.9.2013

Asukkaille suunnatussa työpajassa 13.9.2013 mukana oli 20 ensimmäistä mukaan mahtunutta 40 ilmoittautuneen joukosta. Osallistujia työpajaan haettiin avoimella kutsulla ja tulijoiden innostus osoitti, että ympäristökaupungilla on laajaa kysyntää myös asukaiden parissa. Asukkaiden ideat kehittivät yrittäjien ideoita eteenpäin ja uusia ideoitakin saatiin runsaasti. Erityisesti kiinnostusta herätti paikallisraha, älykäs yhteisliikenne, pyöräilijöiden tiemerkinnät, kävelijöiden karttapalvelut, arvorakennusten valaisu, harrastus- ja työtilojen yhteiskäyttö sekä energiatehokas täydennysrakentaminen.

Lue lisää myös Demos Helsingin Satu Lähteenojan blogista ”Ympäristökaupunki ei vaadi ihmeitä vaan ihmisiä”

Työpaja yrityksille 14.6.2013

Yrityksille suunnatussa työpajassa 13.6.2013 oli mukana 25 eri alojen osaajaa. Päivän aikana saatiin kymmeniä ideoita, joilla ympäristökaupunki -strategia voisi toteutua. Yrittäjät visioivat muun muassa uudenlaisia yhteyksiä kaupungin ja yritysten välille, uudenlaista energiabisnestä ja yhteiskäyttöisiä liikennevälineitä. Yrityspajassa toivottiin, että verkostoituminen kestävän liiketoiminnan puitteissa saisi jatkoa.

Lue lisää Demos Helsingin Satu Lähteenojan blogista ”Ympäristökaupunki syntyy yritysten ja asukkaiden teoilla”.