200_tori

Lahti on houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki 2025

200_toriTämän tulevaisuustyön pohjana on Lahden strategia ja yleiskaava 2025. Lahden visio on olla houkutteleva ja elinvoimainen ympäristökaupunki vuonna 2025. Kaupungin tavoitteena on kasvattaa asukaslukua prosentin vuosivauhtia ja toteuttaa väestönkasvu kestävästi. Lahti on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen puolittaa kasvihuonepäästöt suhteessa asukaslukuun vuoden 1990 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Samalla halutaan kehittää uusia vaikuttamisen tapoja ja lisätä asukkaiden äänen kuuluvuutta.

Visio antaa hyvät raamit toiminnalle: se ottaa huomioon alueella jo olemassa olevan osaamisen ja kiinnittyy laajoihin muutoksiin, kuten ympäristöosaamisen globaalisti kasvavaan kysyntään ja ihmisten yksilöllistymiseen. Visio koskettaa niin asukkaita, yrittäjiä kuin kaupungin työntekijöitä. Yleiskaava tukee ympäristökaupungin vision toteutumista. Yleiskaavassa linjataan, että Lahti muuttuu kaupunkimaisemmaksi ja erottuu vuonna 2025 Päijät-Hämeen maakunnan urbaanina keskuksena.

Tiivistimme aikajanan kolmen teeman tavoitteet näin:


Liikkuminen: Julkisilla kulkuvälineillä ja polkupyörillä tehdyt matkat ovat kaksinkertaistuneet vuonna 2025 vuoden 2010 tasosta

Vuonna 2025 julkisilla kulkuvälineillä ja polkupyörillä tehdyt matkat ovat kaksinkertaistuneet vuoden 2010 tasosta. Selkeät kulkureitit pyöräilijöille, yhteiskäyttöisten kulkuvälineiden hyvä saatavuus ja uusi matkakeskus ovat lisänneet liikkumisen vaihtoehtoja ja sujuvuutta. Kaupunkirakennetta on kehitetty tiiviiksi uuden yleiskaavan mukaisesti ja enemmistö asukkaista pärjää jo ilman omaa autoa. Palvelut ovat helposti saavutettavissa vartissa kävellen, pyöräillen ja julkisilla kulkuvälineillä. Lahdessa eri liikennevälineitä on helppo yhdistellä. Siitä pitävät huolen älykkäät sovellukset, jotka ovat jokaisen kulkijan käytössä.


Asuminen ja energia: Vetovoimaiset, viihtyisät ja erikoistuvat asuinympäristöt kannustavat kestäviin elämäntapoihin ja houkuttelevat uusia asukkaita.

Vuonna 2025 Lahti on vetovoimainen ja viihtyisä Päijät-Hämeen maakuntakeskus. Lahdessa on tiivis yhdyskuntarakenne, joka mahdollistaa vähäisen energiankulutuksen ja turvaa joukkoliikenteen sekä muiden vihreän infrastruktuurin investointien kannattavuuden alueilla. Kaikki uudet rakennukset ovat vuodesta 2020 lähtien olleet nollaenergiatahoja ja asuintalot myös tuottavat energiaa muiden käyttöön. Uudet asuinalueet kuten Ranta-Kartano ja Niemi toimivat resurssitehokkaan rakennetun ympäristön pilotteina. Ne kannustavat kestäviin elämäntapoihin ja houkuttelevat uusia asukkaita Lahteen. Tiiviit asuinalueet ovat asukkaiden näköisiä ja täynnä toimintaa.


Ympäristöosaaminen ja liiketoiminta: Lahti tunnetaan uuden kestävän liiketoiminnan Piilaaksona.

Vuonna 2025 Lahti on tunnettu edelläkävijämarkkina- ja kokeiluympäristö uusille ympäristöteknologian ja muotoilun ratkaisuille. Niemen alueelle on koottu kestävään kaupunkiympäristöön liittyvä monialainen osaaminen, joka säteilee alueelle tutkimustiedon lisäksi innovatiivisina kokeiluina ja uutena yritystoimintana. Uudet maankäytön, asumisen ja liikenteen ratkaisut ovat luoneet kysyntää myös uudelle palveluliiketoiminnalle. Uusi liiketoiminta ja osaaminen houkuttavat ihmisiä Lahden alueelle yrittämään, töihin ja opiskelemaan.