Aihearkisto: Ympäristöosaaminen ja liiketoiminta

Cleantechin edelläkävijämarkkinat Lahdessa 2015

200_ct

Ympäristöosaaminen ja liiketoiminta Lahtelaiset ovat ylpeitä alueensa cleantech-osaamisesta, ja kaupunki on mukana tukemassa edelläkävijämarkkinoiden syntymistä luomalla vahvat sisämarkkinat. Kaupunki otti testauskäyttöön uuden kestävien julkisten hankintojen hankinta-alustan, joka mahdollistaa entistä paremman vuoropuhelun kaupunkilaisten, yritysten ja kaupungin välillä jo ennen hankintapyyntöä. Kaupunkilaiset ja kaupungin työntekijät voivat ilmoittaa alustalla tarpeen tietyn tyyppisille hankinnoille. Kaupunki myös viestii alustalla avoimesti lähitulevaisuuden hankinnoista. Yritykset näkevät tarpeen ja voivat kehittää ja tarjota vaihtoehtoja, jolloin tarjotut ratkaisut ovat paikallisia, omaleimaisia ja paremmin räätälöityjä kaupungin tarpeisiin. Paikallinen konseptin testaus antaa hyvät lähtökohdat vientiin. Cleantech-ratkaisut ovat näkyvästi esillä esimerkiksi vuonna 2016 valmistuvassa peruskorjatussa kaupunginsairaalassa. Alusta mahdollistaa myös suuret joukkohankinnat ja niiden yhteiskilpailuttamisen. Ensimmäisenä kilpailutettiin aurinkovoiman joukkohankinta: mukana oli kaupungin lisäksi yksityisiä ihmisiä, taloyhtiöitä ja yrityksiä. Seuraavaksi mukaan kutsutaan myös investoreita ja isoja yrityksiä, jolloin mahdollistuu myös joukkorahoituksen hyödyntäminen kaupunkilaisten aloitteissa ja start-up-vaiheen yrityksissä.

Lahdesta jakamistalouden pioneeri 2018

200_jt

Ympäristöosaaminen ja liiketoiminta Lahteen on syntynyt vireä kestävää palveluliiketoimintaa kehittävä joukko, joka haluaa saada resurssit fiksuun käyttöön ja kiertoon. Cleantechin “kolmas aalto” ammentaa uusista markkinoista, joita syntyy niukkenevista resursseista, energian hinnan noususta ja ihmisten kasvavasta kiinnostuksesta kestäviin elämäntapoihin. Olemassa olevat yritykset alkoivat jo pari vuotta sitten kehittää tuotteitaan vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään ja keksiä uusia palveluja olemassa olevien lisäksi: rautakauppa tarjoaa nyt energianeuvontaa kotitalouksille, ruokakauppa tuo valmiin ruokakassin resepteineen kotiin ja sisustusliike tarjoaa kodin organisointipalvelua.

Positiivinen kokemus uusista palveluista teki tilaa myös kokonaan uusille yrittäjille. Lahdesta onkin tullut kansallisesti kiinnostava uuden palvelubisneksen ja jakamistalouden pioneeripaikka: kokeilualue, jossa uusien palveluiden testaaminen on helppoa. Jakamistalouden kokeilut alkoivat pilotoinneilla vuonna 2015. Kaupunki antoi alkuun opetustoimen alaista tilaa vuokralle tuntihinnalla. Kokeilusta saatiin hyviä kokemuksia ja sitä laajennettiin muihinkin tiloihin: kaupunki vapautti kaikki liikenevät tilat yhteisöjen ja yritysten käyttöön. Vastaavasti ajoneuvojen yhteiskäyttöön ja vertaisvuokraukseen löytyi nopeasti halukkaat testaajat ja markkinat. Lahden satamassa on jo useita vertaisvuokrauksessa olevia veneitä. Uudet ja vanhat yrittäjät tapaavat säännöllisesti ja toimivat tiiviissä yhteistyössä LADECin ja erilaisten ryhmien kanssa.

Osaamiskeskus: Lahti Open School of Urban Sustainability 2020

200_oo

Ympäristöosaaminen ja liiketoiminta Lahden ympäristöosaaminen on saanut vuonna 2014 kansallista vahvistusta, kun Helsingin yliopisto toi yhteen kestävään kehitykseen liittyvää toimintaansa Lahden alueella. Niemen tiedekeskukseen on koottu kaupunkiympäristön luonnontieteelliseen, sosiaaliseen ja kulttuurisiin kysymyksiin keskittyvät toiminnot. Uusi Lahti Open School of Urban Sustainability (LOSUS) on profiloitunut ratkaisuhakuiseen ja monitieteiseen tutkimukseen, jolla on suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Sitä kutsutaankin jo ympäristöalan Harvardiksi. Uuden oppilaitoksen kumppaneina ovat Lahden ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä maailmalta laaja joukko yrityksiä, koulutustoimijoita ja tulevaisuuden tutkijoita.

Vuonna 2020 suurin osa yliopiston tarjonnasta on avointa kaikille kiinnostuneille. LOSUS tarjoaa mahdollisuudet ratkoa suuria yhteiskunnallisia haasteita sekä teoriatasolla että käytännössä. Vuonna 2020 LOSUS:ssa korostuu innovaatioiden ja sovellusten kehittäminen, yhdessä tekeminen ja yrittäjyyskoulutus. LOSUS ja kumppanit täydentävät jo ennestään vahvaa cleantech-klusteria Lahden seudulla. Vaikutukset heijastuvat koko seudun koulutustarjontaan: luonnontieteet ja yhteiskunnalliset aiheet ovat vahvasti esillä jo varhaiskasvatuksesta alkaen.

Wau-rakennus 2024

200_wa

Ympäristöosaaminen ja liiketoiminta Lahteen saapuvan kulkijan ottavat vastaan teiden ja ratojen varsilla Green City-taulut. Taulut toivottavat eri kielillä tulijan tervetulleeksi ympäristökaupunkiin, johon on rakennettu ensimmäinen Wau-rakennus. Arkkitehtuuriltaan upea Wau-rakennus on vihreän infrastruktuurin käyntikortti ja kaupunkilaisten ympärivuotinen tapaamispaikka. Se esittelee uusimpia ympäristöteknologioita, joita käytetään myös kaupungin uusilla asuinalueilla.

Rakennus on saanut alkunsa kansainvälisestä arkkitehtuurikilpailusta, jossa etsittiin mallia ekologista osaamista esittelevälle viihtyisälle rakennukselle kaupungin keskustan alueelle. “Waulle” on syntynyt oma sosiaalinen ja ekologinen ekosysteemi. Puusta muotoiltu rakennus kierrättää hulevesiä ja ravinteita. Rakennuksessa on viherkatto ja viherseiniä. Rakennuksen yhteyteen on rakennettu harjusuodatin, josta vierailijat voivat seurata tekopohjaveden valmistamista. Tämän lisäksi Wau-rakennuksesta on tullut ihmisten tapaamispaikka: modernin puuarkkitehtuurin huomassa elää oma sosiaalinen ja ekologinen ekosysteeminsä: on kaupunkiviljelyä, ruoanlaittoa, tapahtumia ja majoitustoimintaa. Wau-rakennus on suosittu retkikohde niin kaupunkilaisille kuin turisteille.

Seudullinen tuulivoimapuisto on ympäristökaupungin ylpeys 2025

200_tv

Ympäristöosaaminen ja liiketoiminta Lahti Green Cityyn tulijoita tervehtii moottoritien varrelle rakennettu urbaani tuulivoimapuisto. Jopa 140 metrin korkeuteen nousevat tuulimyllyt ovat nopeasti tulleet symboliksi koko kaupunkiseudulle. LADECin jo vuonna 2014 tekemät kartoitukset uusista energiantuotannon ratkaisuvaihtoehdoista osoittivat tuulivoiman suosituksi ja potentiaaliseksi energiamuodoksi myös sisämaassa. Keventyneet kansalliset säädökset tuulivoiman sijainnista sekä entistä hiljaisempi teknologia ovat mahdollistaneet hyvän sijainnin löytymisen. Kiitos LADECin aktiivisen roolin yhteistyökumppaneiden ja investoreiden etsinnässä sijoittajat kiinnostuivat tuulivoimapuistosta juuri Lahden seudulla.

Uudet energiantuotannon vaihtoehdot ovat olleet esillä jo pitkään, ja useita energiamuotoja yhdistävät hybridiratkaisut ovat suosittuja: maalämpö, kaukolämpö, aurinkoenergia, biomassat ja tuulivoima täydentävät toisiaan. Nämä yhdessä tuulivoimapuiston kanssa ovat edesauttaneet sitä, että Lahti saavuttaa päästövähennystavoitteensa vuonna 2025. Tämä on tuonut alueelle lisää myönteistä imagoa ja mainetta.