Aihearkisto: Asuminen ja energia

Taloyhtiöt resurssiviisaan asumisen laboratoriona 2014

200_ty

Asuminen ja energia Ennakkoluulottomat taloyhtiöt ympäri Lahden seutua kokeilevat energia- ja resurssiviisaan asumisen uusia keinoja useilla piloteilla. Taloyhtiöissä kokeillaan muun muassa kotitalouskohtaista energianeuvontaa, työkalujen, tarvikkeiden ja lelujen yhteiskäyttöä sekä aikapankkiperiaatteella toteutettavaa naapuriapua. Osa taloyhtiöistä on lisännyt yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä perustamalla pihalle kasvimaan tai hankkimalla viljelylaatikot. Eräällä pihalla on jopa kanoja ja oma komposti. Kattopuutarhakokeilut ovat erityisen suosittuja. Muutamassa taloyhtiössä kokeillaan pyörien ja autojen yhteiskäyttöä sekä asiointipalvelua. Taloyhtiöt osallistuvat kansallisiin ravintola- ja siivouspäiviin järjestämällä tapahtumia ja avoimia ovia asuinrapuissa. Pilottitaloyhtiön tunnistaa lipputangossa liehuvasta Green City -viiristä.

Taloyhtiöt toteuttavat kokeiluja yhteistyössä kaupungin, yhdistysten ja yritysten kanssa. Yhdistykset ja yhteisöt auttavat asukkaita kokeilujen käynnistämisessä. Lahden Taloilla on käynnissä erilaisia kokeiluja useissa eri kohteissa. Pilottitaloyhtiöt ovat haastaneet mukaan sekä isoja että pieniä taloyhtiöitä. Parhaat ja toimivimmat kokeilut palkitaan ja niitä lähdetään levittämään naapuritaloihin ja eri alueille.

Asuinalueet tärkeitä tekemisen paikkoja 2016

200_aa

Asuminen ja energia Asuinalueilla ei enää vain asuta vaan myös tehdään töitä sekä vietetään vapaa-aikaa ja lomia. Onnistuneet taloyhtiökokeilut ovat laajentuneet parissa vuodessa kortteleihin ja pientaloalueille. Asukkaat järjestävät alueilleen toimintaa ja palveluja. Avoimissa asukastiloissa käy vilinä aamusta lähtien, ja ostoskeskusten lainauspisteistä voi lainata kirjoja, liikuntavälineitä ja muita tavaroita. Ruokaosuuskunta on laajentunut useille alueille. Erilaiset ryhmät löytävät toisensa ensin internetissä ja kehittävät uusia palveluja omista lähtökohdistaan. Kaupunki mahdollisti avoimen yhdessä tekemisen perustamalla uuden tilankäyttöjärjestelmän, jonka avulla kaupungin omistamat 300 kiinteistöä on saatu entistä tehokkaammin ja edullisemmin kaupunkilaisten käyttöön myös iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina.

Asukkaiden kasvanut aktiivisuus on tehnyt aluekummitoiminnassa mukana olevista virkamieskummeista kiireisiä. Aluekummien merkitys viestinviejinä on korostunut. Vireä toiminta asuinalueilla näkyy monipuolistuvina palveluina sekä alueiden arvon nousuna. Ihmiset hakevat erikoistuneille alueille sen mukaan, minkälaista toimintaa niissä on tarjolla. Esimerkiksi käsityöläiset ja muotoilijat arvostavat kortteleita, joilla on työpajatiloja ja materiaalivarastoja, ja etätyöläisille mukavat korttelitoimistotilat ovat tärkeitä. Lapsiperheet asuvat ”perhekerrostaloissa” tai kaupunkipientaloissa omilla pienillä tonteilla. Asunnoissa on oma ulkotila, ja läheltä kotia voi vuokrata viljelypalstan. Myös koulut, harrastukset ja vertaispalvelut ovat lähellä.

Uudet rakennukset tuottavat energiaa yli oman kulutuksen 2020

200_ra

Asuminen ja energia Energian hinnannousu vauhdittaa toimenpiteitä asumisen ja kiinteistöjen energiankulutuksen suitsimiseksi. Jo vuodesta 2019 lähtien kaikki uudisrakennukset ovat olleet niin kutsuttuja nollaenergiakiinteistöjä, jotka tuottavat energiaa vähintään yhtä paljon kuin kuluttavat. Nollaenergiatalkoisiin ovat osallistuneet kaikki suunnittelijat, rakentajat ja rakennuttajat. Nollaenergiataloihin liittyvää uutta tekniikkaa on menestyksekkäästi kehitetty seudun Cleantech-yrityksissä, ja osaamista viedään myös ulkomaille. Uuden teknologian ansiosta energiapihit talot voidaan toteuttaa materiaalitehokkaasti.

Nollaenergiarakentamisen ympärille on kehittynyt uutta liiketoimintaa, ja vanhojenkin rakennusten omistajat tilaavat yhä useammin nollaenergiaremontteja. Lahden seudun rakennusvalvonnasta saa uusimpaan tietoon perustuvaa energiatehokkuusneuvontaa. Uudet Ranta-Kartanon, Niemen, Hennalan ja radanvarren alueet ovat ekologisen ja resurssitehokkaan rakennetun ympäristön pilottialueita.

Kaupunki edistää hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa 2022

15 tekoa ja tarinaa houkuttelevasta, elinvoimaisesta ympäristökaupungista.

Asuminen ja energia Asuintalot ja energiasta kiinnostuneet uudet yrittäjät ovat lähteneet mukaan energiantuotantoon. Lähienergia on kasvanut pientaloalueiden kokeiluista varteenotettavaksi tuotantomuodoksi, kun kiinteistöjen energiatehokkuusneuvonta alkoi tuottaa tuloksia ja uudisrakennukset saavuttivat nollaenergiatason. Seudun sähköverkko ja sähkötariffit on uusittu niin, että kiinteistöjen kannattaa syöttää ylijäämäsähköään verkkoon muille jaettavaksi. Aurinkopaneeleiden joukkohankintojen avulla oma energiantuotanto on noussut muoti-ilmiöksi. Sen taloudellinen hyöty motivoi kaupunkilaisia tavoittelemaan vähäistä energiankulutusta ja energian ylijäämää. Hajautettu energiantuotanto näkyy myös kaupunkikuvassa: aurinkopaneelit ovat osa tyylikästä julkisivua. Lahden seudulla on luovuttu kivihiilen käytöstä, ja uusilla alueilla kaukolämmön rinnalle syntyy uusiutuvan energian ratkaisuja aluetasolla.

Tiiviit asuinalueet tukeutuvat joukkoliikenteeseen 2025

200_ta

Asuminen ja energia Lahti on entistä tiiviimpi ja viihtyisämpi kaupunki. Lahden väkiluku on kasvussa, ja ympäristökaupunki hyvine palveluineen houkuttelee koko ajan uusia asukkaita. Väkiluvun kasvun myötä tarvittiin lisää asuintilaa ja palveluita: tarvetta oli niin asuin-, työ- kuin harrastetiloille sekä erilaisille palveluille. Keskeistä sijaintia ja energiatehokkuutta arvostetaan yhä enemmän korkean energian hinnan vuoksi. Onneksi Lahden kaavoituspolitiikka on ohjannut jo pitkään täydennys- ja lisärakentamiseen kokonaan uusien asuinalueiden kaavoittamisen sijaan. Täydennysrakentaminen pitää kaupungin tiiviinä, mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen järjestämistä alueille ja niiden välillä sekä rauhoittaa metsiä ja puistoja virkistysalueiksi. Monipuoliset julkiset ja kaupalliset palvelut ovat kaupunkilaisten saavutettavissa jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Suurin osa lahtelaisista asuu enintään 500 metrin etäisyydellä bussipysäkiltä, jolta menee bussi keskustaan vähintään puolen tunnin välein, monilla alueilla useammin. Lahden seutu kehittyy radan varrelle. Junaradat mahdollistavat tiiviiden ja viihtyisien asuinalueiden rakentamisen Nastolaan ja Kärkölään 15 minuutin etäisyydelle Lahden keskustasta.

Tiiviit asuinalueet tuovat palveluja takaisin ihmisten lähelle; monin paikoin kortteleihin on pystytetty taas pikkukauppoja, makkarakojuja, päiväkoteja ja liikuntapaikkoja. Tämä saa asukkaat viihtymään yhä paremmin, koska arki helpottuu ja liikenne vähenee entisestään.