Kaikki kirjoittajan kirm01 artikkelit

Pyöräily on pop! 2014

200_py

Liikkuminen Kaupunki panostaa nyt reippaasti pyöräilyn edistämiseen. Kävelykeskustan suunnittelu on tehnyt pyöräilyyn liittyvistä järjestelyistä akuutteja. Pyörätieverkkoa on vahvistettu maalaamalla ajoradoille selkeästi merkityt pyöräilyn pääväylät. Väylät lähtevät keskustasta kaupungin eri suuntiin, ja niillä ajavat pyöräilijät saavat autoiluristeyksissä etuajo-oikeuksia. Kaikkien liikkujien turvallisuus on parantunut, kun pyöräilijät ja kävelijät on erotettu kaistoilleen ja autoilun nopeuksia on alennettu keskustassa ja asuinalueilla. Suosituiksi osoittautuneita katettuja pyöräparkkeja rakennetaan lisää keskustaan ja sisääntuloväylille.

Monet yritykset, työpaikat ja oppilaitokset seuraavat LAMKin esimerkkiä ja tarjoavat työntekijöilleen ja asiakkailleen yhteiskäyttöpyöriä. Säännöllisesti järjestettävät pyöräilytapahtumat ovat suuressa suosiossa ja lahtelaiset oikein odottavat perinteeksi muodostunutta Kevätpyöräily-tapahtumaa. Uusi muoti-ilmiö on sähköavusteiset polkupyörät, joilla ihmiset taittavat pitkiäkin matkoja mukavasti ulkoilmasta nauttien jopa Salpausselän mäkisissä maastoissa. Perheet liikkuvat entistä enemmän tavarapyörillä tai monipaikkaisilla pyörillä, joissa on myös säältä suojaava kuomu. Näyttää vahvasti siltä, että tavoitteeseen päästään ja vuonna 2016 joka viides matka tehdään pyörällä!

Taloyhtiöt resurssiviisaan asumisen laboratoriona 2014

200_ty

Asuminen ja energia Ennakkoluulottomat taloyhtiöt ympäri Lahden seutua kokeilevat energia- ja resurssiviisaan asumisen uusia keinoja useilla piloteilla. Taloyhtiöissä kokeillaan muun muassa kotitalouskohtaista energianeuvontaa, työkalujen, tarvikkeiden ja lelujen yhteiskäyttöä sekä aikapankkiperiaatteella toteutettavaa naapuriapua. Osa taloyhtiöistä on lisännyt yhteisöllisyyttä ja viihtyisyyttä perustamalla pihalle kasvimaan tai hankkimalla viljelylaatikot. Eräällä pihalla on jopa kanoja ja oma komposti. Kattopuutarhakokeilut ovat erityisen suosittuja. Muutamassa taloyhtiössä kokeillaan pyörien ja autojen yhteiskäyttöä sekä asiointipalvelua. Taloyhtiöt osallistuvat kansallisiin ravintola- ja siivouspäiviin järjestämällä tapahtumia ja avoimia ovia asuinrapuissa. Pilottitaloyhtiön tunnistaa lipputangossa liehuvasta Green City -viiristä.

Taloyhtiöt toteuttavat kokeiluja yhteistyössä kaupungin, yhdistysten ja yritysten kanssa. Yhdistykset ja yhteisöt auttavat asukkaita kokeilujen käynnistämisessä. Lahden Taloilla on käynnissä erilaisia kokeiluja useissa eri kohteissa. Pilottitaloyhtiöt ovat haastaneet mukaan sekä isoja että pieniä taloyhtiöitä. Parhaat ja toimivimmat kokeilut palkitaan ja niitä lähdetään levittämään naapuritaloihin ja eri alueille.

Cleantechin edelläkävijämarkkinat Lahdessa 2015

200_ct

Ympäristöosaaminen ja liiketoiminta Lahtelaiset ovat ylpeitä alueensa cleantech-osaamisesta, ja kaupunki on mukana tukemassa edelläkävijämarkkinoiden syntymistä luomalla vahvat sisämarkkinat. Kaupunki otti testauskäyttöön uuden kestävien julkisten hankintojen hankinta-alustan, joka mahdollistaa entistä paremman vuoropuhelun kaupunkilaisten, yritysten ja kaupungin välillä jo ennen hankintapyyntöä. Kaupunkilaiset ja kaupungin työntekijät voivat ilmoittaa alustalla tarpeen tietyn tyyppisille hankinnoille. Kaupunki myös viestii alustalla avoimesti lähitulevaisuuden hankinnoista. Yritykset näkevät tarpeen ja voivat kehittää ja tarjota vaihtoehtoja, jolloin tarjotut ratkaisut ovat paikallisia, omaleimaisia ja paremmin räätälöityjä kaupungin tarpeisiin. Paikallinen konseptin testaus antaa hyvät lähtökohdat vientiin. Cleantech-ratkaisut ovat näkyvästi esillä esimerkiksi vuonna 2016 valmistuvassa peruskorjatussa kaupunginsairaalassa. Alusta mahdollistaa myös suuret joukkohankinnat ja niiden yhteiskilpailuttamisen. Ensimmäisenä kilpailutettiin aurinkovoiman joukkohankinta: mukana oli kaupungin lisäksi yksityisiä ihmisiä, taloyhtiöitä ja yrityksiä. Seuraavaksi mukaan kutsutaan myös investoreita ja isoja yrityksiä, jolloin mahdollistuu myös joukkorahoituksen hyödyntäminen kaupunkilaisten aloitteissa ja start-up-vaiheen yrityksissä.

Kävelykeskustan tekevät kaikki 2015

200_kk

Liikkuminen Lahden keskustan muodonmuutos kävelykeskustaksi on iso haaste kaupungille. Kuinka saada ihmiset viihtymään keskustassa? Kaupunki toivottaa kaikki halukkaat kaupunkilaiset suunnitteluun mukaan ja toteuttaa kävelykeskustan suunnittelun yhteismuotoiluprojektina. Kaupunki on järjestänyt vuosina 2014–2015 lukuisia kaikille avoimia keskustan yhteiskehitystapahtumia. Tuotekehityspaneeli Lahen D:n toimintaa on laajennettu, ja keskustan kehittämisestä on järjestetty kaikille avoin suunnittelu- ja ideointikilpailu. Suunnittelijat, päättäjät, asukkaat, yrittäjät, kiinteistöjen omistajat ja erilaiset käyttäjäryhmät ovat päässeet ideoimaan yhdessä, millainen olisi unelmien keskusta. Keskustelua inspiroi se, että tapahtumia järjestetään paikan päällä, ulkona Lahden keskustassa. Yhteistä suunnittelua jatketaan minunlahti.fi-foorumilla ja sosiaalisessa mediassa. Yhteismuotoiluprojektin ansiosta uutta keskustaa pääsevät toteuttamaan niin nuoret, opiskelijat, lapsiperheet kuin eläkeläiset. Tuloksena on monipuolinen, viihtyisä, värikäs ja yhteisöllinen uusi kävelykeskusta: elävä tapaamispaikka, joka vahvistaa lahtelaisten kotiseutuylpeyttä.

Asuinalueet tärkeitä tekemisen paikkoja 2016

200_aa

Asuminen ja energia Asuinalueilla ei enää vain asuta vaan myös tehdään töitä sekä vietetään vapaa-aikaa ja lomia. Onnistuneet taloyhtiökokeilut ovat laajentuneet parissa vuodessa kortteleihin ja pientaloalueille. Asukkaat järjestävät alueilleen toimintaa ja palveluja. Avoimissa asukastiloissa käy vilinä aamusta lähtien, ja ostoskeskusten lainauspisteistä voi lainata kirjoja, liikuntavälineitä ja muita tavaroita. Ruokaosuuskunta on laajentunut useille alueille. Erilaiset ryhmät löytävät toisensa ensin internetissä ja kehittävät uusia palveluja omista lähtökohdistaan. Kaupunki mahdollisti avoimen yhdessä tekemisen perustamalla uuden tilankäyttöjärjestelmän, jonka avulla kaupungin omistamat 300 kiinteistöä on saatu entistä tehokkaammin ja edullisemmin kaupunkilaisten käyttöön myös iltaisin, viikonloppuisin ja loma-aikoina.

Asukkaiden kasvanut aktiivisuus on tehnyt aluekummitoiminnassa mukana olevista virkamieskummeista kiireisiä. Aluekummien merkitys viestinviejinä on korostunut. Vireä toiminta asuinalueilla näkyy monipuolistuvina palveluina sekä alueiden arvon nousuna. Ihmiset hakevat erikoistuneille alueille sen mukaan, minkälaista toimintaa niissä on tarjolla. Esimerkiksi käsityöläiset ja muotoilijat arvostavat kortteleita, joilla on työpajatiloja ja materiaalivarastoja, ja etätyöläisille mukavat korttelitoimistotilat ovat tärkeitä. Lapsiperheet asuvat ”perhekerrostaloissa” tai kaupunkipientaloissa omilla pienillä tonteilla. Asunnoissa on oma ulkotila, ja läheltä kotia voi vuokrata viljelypalstan. Myös koulut, harrastukset ja vertaispalvelut ovat lähellä.

Lahdesta jakamistalouden pioneeri 2018

200_jt

Ympäristöosaaminen ja liiketoiminta Lahteen on syntynyt vireä kestävää palveluliiketoimintaa kehittävä joukko, joka haluaa saada resurssit fiksuun käyttöön ja kiertoon. Cleantechin “kolmas aalto” ammentaa uusista markkinoista, joita syntyy niukkenevista resursseista, energian hinnan noususta ja ihmisten kasvavasta kiinnostuksesta kestäviin elämäntapoihin. Olemassa olevat yritykset alkoivat jo pari vuotta sitten kehittää tuotteitaan vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään ja keksiä uusia palveluja olemassa olevien lisäksi: rautakauppa tarjoaa nyt energianeuvontaa kotitalouksille, ruokakauppa tuo valmiin ruokakassin resepteineen kotiin ja sisustusliike tarjoaa kodin organisointipalvelua.

Positiivinen kokemus uusista palveluista teki tilaa myös kokonaan uusille yrittäjille. Lahdesta onkin tullut kansallisesti kiinnostava uuden palvelubisneksen ja jakamistalouden pioneeripaikka: kokeilualue, jossa uusien palveluiden testaaminen on helppoa. Jakamistalouden kokeilut alkoivat pilotoinneilla vuonna 2015. Kaupunki antoi alkuun opetustoimen alaista tilaa vuokralle tuntihinnalla. Kokeilusta saatiin hyviä kokemuksia ja sitä laajennettiin muihinkin tiloihin: kaupunki vapautti kaikki liikenevät tilat yhteisöjen ja yritysten käyttöön. Vastaavasti ajoneuvojen yhteiskäyttöön ja vertaisvuokraukseen löytyi nopeasti halukkaat testaajat ja markkinat. Lahden satamassa on jo useita vertaisvuokrauksessa olevia veneitä. Uudet ja vanhat yrittäjät tapaavat säännöllisesti ja toimivat tiiviissä yhteistyössä LADECin ja erilaisten ryhmien kanssa.

Suomen kätevin joukkoliikenne 2018

200_jl

Liikkuminen Julkisilla kulkeminen on Lahdessa helppoa, mukavaa ja edullista. Uusi matkakeskus yhdistää eri kulkumuodot sujuvaksi kokonaisuudeksi: junat, bussit, henkilöautot ja pyörät. Päivittäinen ja satunnainen joukkoliikenteen käyttö on kätevää, koska lippuja ei tarvitse enää ostaa erikseen eri liikennevälineisiin ja eri kuntiin. Älykkään lippujärjestelmän ansiosta ihmiset voivat matkustaa samalla lipulla Lahden seudun kunnissa, pääkaupunkiseudulla ja lukuisissa muissa kaupungeissa. Mastonetin WLAN toimii busseissa ja pysäkeillä. Vaihtaminen bussista toiseen on kätevää busseissa ja pysäkeillä olevien ajantasaisten liikenne- ja vaihtotietojen ansiosta. Hyvin suunnitellut vaihtopysäkit nopeuttavat yhteyksiä. Erityisryhmien kulkemista tuetaan lippualennuksilla ja ilmaisilla matkoilla.

Vuonna 2020 käynnistyvällä uudella sopimuskaudella joukkoliikenne houkuttelee myös uusilla palveluilla, kuten kutsutaksilla, joka palvelee erityisesti hiljaisina aikoina. Öljyn hinnan nousu ja kaupungin tiukentuneet päästövaatimukset ohjaavat liikennöitsijöitä yhä laajemmin sähköbusseihin sekä paikallisesti tuotetun biokaasun käyttöön. Näppärän joukkoliikenteen ansiosta yhä useampi kotitalous pärjää yhdellä autolla tai kokonaan ilman autoa.

Uudet rakennukset tuottavat energiaa yli oman kulutuksen 2020

200_ra

Asuminen ja energia Energian hinnannousu vauhdittaa toimenpiteitä asumisen ja kiinteistöjen energiankulutuksen suitsimiseksi. Jo vuodesta 2019 lähtien kaikki uudisrakennukset ovat olleet niin kutsuttuja nollaenergiakiinteistöjä, jotka tuottavat energiaa vähintään yhtä paljon kuin kuluttavat. Nollaenergiatalkoisiin ovat osallistuneet kaikki suunnittelijat, rakentajat ja rakennuttajat. Nollaenergiataloihin liittyvää uutta tekniikkaa on menestyksekkäästi kehitetty seudun Cleantech-yrityksissä, ja osaamista viedään myös ulkomaille. Uuden teknologian ansiosta energiapihit talot voidaan toteuttaa materiaalitehokkaasti.

Nollaenergiarakentamisen ympärille on kehittynyt uutta liiketoimintaa, ja vanhojenkin rakennusten omistajat tilaavat yhä useammin nollaenergiaremontteja. Lahden seudun rakennusvalvonnasta saa uusimpaan tietoon perustuvaa energiatehokkuusneuvontaa. Uudet Ranta-Kartanon, Niemen, Hennalan ja radanvarren alueet ovat ekologisen ja resurssitehokkaan rakennetun ympäristön pilottialueita.

Osaamiskeskus: Lahti Open School of Urban Sustainability 2020

200_oo

Ympäristöosaaminen ja liiketoiminta Lahden ympäristöosaaminen on saanut vuonna 2014 kansallista vahvistusta, kun Helsingin yliopisto toi yhteen kestävään kehitykseen liittyvää toimintaansa Lahden alueella. Niemen tiedekeskukseen on koottu kaupunkiympäristön luonnontieteelliseen, sosiaaliseen ja kulttuurisiin kysymyksiin keskittyvät toiminnot. Uusi Lahti Open School of Urban Sustainability (LOSUS) on profiloitunut ratkaisuhakuiseen ja monitieteiseen tutkimukseen, jolla on suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Sitä kutsutaankin jo ympäristöalan Harvardiksi. Uuden oppilaitoksen kumppaneina ovat Lahden ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto sekä maailmalta laaja joukko yrityksiä, koulutustoimijoita ja tulevaisuuden tutkijoita.

Vuonna 2020 suurin osa yliopiston tarjonnasta on avointa kaikille kiinnostuneille. LOSUS tarjoaa mahdollisuudet ratkoa suuria yhteiskunnallisia haasteita sekä teoriatasolla että käytännössä. Vuonna 2020 LOSUS:ssa korostuu innovaatioiden ja sovellusten kehittäminen, yhdessä tekeminen ja yrittäjyyskoulutus. LOSUS ja kumppanit täydentävät jo ennestään vahvaa cleantech-klusteria Lahden seudulla. Vaikutukset heijastuvat koko seudun koulutustarjontaan: luonnontieteet ja yhteiskunnalliset aiheet ovat vahvasti esillä jo varhaiskasvatuksesta alkaen.

Autojen yhteiskäyttö täydentää joukkoliikenteen 2020

200_ay

Liikkuminen Vuonna 2020 liikenteen CO2-päästöt ovat laskeneet jo viidenneksen vertailuvuodesta 1990. Eri kulkutapojen yhdisteleminen on helppoa ja houkuttelevaa. Uusi matkakeskus ja muut liikenneasemat ovat laajentuneet kimppakyytien sekä auton- ja pyöränvuokrauksen solmukohdiksi. Junasta voi jatkaa matkaa bussilla tai vaihtoehtoisesti vuokrattavalla yhteiskäyttöautolla. Valittavana on sekä yhteiskäytössä olevia yksityisautoja että car sharing -yritysten tarjoamia vaihtoehtoja. Oma auto on helppo jättää yhteiskäyttöyrityksen välitettäväksi silloin kun sitä ei itse tarvitse.

Autojen yhteiskäyttöasemia löytyy kaikista kaupunginosista. Jokaiselta alueelta löytyy vähintään yksi taloyhtiö, joka hyödyntää yhteiskäyttöisiä autoja ja polkupyöriä. Uusilla asuinalueilla kuten Ranta-Kartanossa, Lahden radanvarressa ja Hennalassa on taloyhtiöitä, joilla on ainoastaan yhteiskäyttöön perustuvaa pysäköintitilaa. Asuntojen hinnat pysyvät kurissa, kun parkkitilaa tarvitaan vähemmän. Asumisviihtyvyys on korkea ja liikkuminen helppoa.

Kaupunki edistää hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa 2022

15 tekoa ja tarinaa houkuttelevasta, elinvoimaisesta ympäristökaupungista.

Asuminen ja energia Asuintalot ja energiasta kiinnostuneet uudet yrittäjät ovat lähteneet mukaan energiantuotantoon. Lähienergia on kasvanut pientaloalueiden kokeiluista varteenotettavaksi tuotantomuodoksi, kun kiinteistöjen energiatehokkuusneuvonta alkoi tuottaa tuloksia ja uudisrakennukset saavuttivat nollaenergiatason. Seudun sähköverkko ja sähkötariffit on uusittu niin, että kiinteistöjen kannattaa syöttää ylijäämäsähköään verkkoon muille jaettavaksi. Aurinkopaneeleiden joukkohankintojen avulla oma energiantuotanto on noussut muoti-ilmiöksi. Sen taloudellinen hyöty motivoi kaupunkilaisia tavoittelemaan vähäistä energiankulutusta ja energian ylijäämää. Hajautettu energiantuotanto näkyy myös kaupunkikuvassa: aurinkopaneelit ovat osa tyylikästä julkisivua. Lahden seudulla on luovuttu kivihiilen käytöstä, ja uusilla alueilla kaukolämmön rinnalle syntyy uusiutuvan energian ratkaisuja aluetasolla.

Wau-rakennus 2024

200_wa

Ympäristöosaaminen ja liiketoiminta Lahteen saapuvan kulkijan ottavat vastaan teiden ja ratojen varsilla Green City-taulut. Taulut toivottavat eri kielillä tulijan tervetulleeksi ympäristökaupunkiin, johon on rakennettu ensimmäinen Wau-rakennus. Arkkitehtuuriltaan upea Wau-rakennus on vihreän infrastruktuurin käyntikortti ja kaupunkilaisten ympärivuotinen tapaamispaikka. Se esittelee uusimpia ympäristöteknologioita, joita käytetään myös kaupungin uusilla asuinalueilla.

Rakennus on saanut alkunsa kansainvälisestä arkkitehtuurikilpailusta, jossa etsittiin mallia ekologista osaamista esittelevälle viihtyisälle rakennukselle kaupungin keskustan alueelle. “Waulle” on syntynyt oma sosiaalinen ja ekologinen ekosysteemi. Puusta muotoiltu rakennus kierrättää hulevesiä ja ravinteita. Rakennuksessa on viherkatto ja viherseiniä. Rakennuksen yhteyteen on rakennettu harjusuodatin, josta vierailijat voivat seurata tekopohjaveden valmistamista. Tämän lisäksi Wau-rakennuksesta on tullut ihmisten tapaamispaikka: modernin puuarkkitehtuurin huomassa elää oma sosiaalinen ja ekologinen ekosysteeminsä: on kaupunkiviljelyä, ruoanlaittoa, tapahtumia ja majoitustoimintaa. Wau-rakennus on suosittu retkikohde niin kaupunkilaisille kuin turisteille.

Älykäs liikenneverkko 2025

200_lv

Liikkuminen Nopea, edullinen vai joustava? Vuonna 2025 liikkumisvalinnoissa korostuu liikkumiskokemus, ei yksittäinen kulkumuotovalinta auton, bussin tai polkupyörän välillä. Tämän on tehnyt mahdolliseksi älykäs liikenneverkko, joka yhdistää joukkoliikenneaikataulut, teiden ruuhkatiedot, yhteiskäyttöautojen ja -pyörien saatavuuden ja kyytiä tarjoavien autoilijoiden reittisuunnitelmat – sekä tietysti liikennevälineitä käyttävät ihmiset. Vaihtoehtoja saman matkan taittamiseen Lahden seudulla on monia. Sen on tehnyt mahdolliseksi ja näkyväksi älykäs liikenneverkko ja sen erilaiset käyttäjälähtöiset sovellutukset.

Helpoimmin kaupunkilaiset ja Lahden seudulle saapuvat suunnittelevat matkojaan kännykkäsovelluksilla. Yksi sen käyttötapa on sosiaalisen median liikennepeli, jolla voi löytää itselle sopivimman reitin julkisen liikenteen ja yhteiskäyttöpalveluiden yhdistelmästä. Liikkumisen palvelut ovat selkeästi kasvava liiketoiminnan sektori vuonna 2020.

Tiiviit asuinalueet tukeutuvat joukkoliikenteeseen 2025

200_ta

Asuminen ja energia Lahti on entistä tiiviimpi ja viihtyisämpi kaupunki. Lahden väkiluku on kasvussa, ja ympäristökaupunki hyvine palveluineen houkuttelee koko ajan uusia asukkaita. Väkiluvun kasvun myötä tarvittiin lisää asuintilaa ja palveluita: tarvetta oli niin asuin-, työ- kuin harrastetiloille sekä erilaisille palveluille. Keskeistä sijaintia ja energiatehokkuutta arvostetaan yhä enemmän korkean energian hinnan vuoksi. Onneksi Lahden kaavoituspolitiikka on ohjannut jo pitkään täydennys- ja lisärakentamiseen kokonaan uusien asuinalueiden kaavoittamisen sijaan. Täydennysrakentaminen pitää kaupungin tiiviinä, mahdollistaa tehokkaan joukkoliikenteen järjestämistä alueille ja niiden välillä sekä rauhoittaa metsiä ja puistoja virkistysalueiksi. Monipuoliset julkiset ja kaupalliset palvelut ovat kaupunkilaisten saavutettavissa jalan, pyörällä tai julkisilla kulkuvälineillä. Suurin osa lahtelaisista asuu enintään 500 metrin etäisyydellä bussipysäkiltä, jolta menee bussi keskustaan vähintään puolen tunnin välein, monilla alueilla useammin. Lahden seutu kehittyy radan varrelle. Junaradat mahdollistavat tiiviiden ja viihtyisien asuinalueiden rakentamisen Nastolaan ja Kärkölään 15 minuutin etäisyydelle Lahden keskustasta.

Tiiviit asuinalueet tuovat palveluja takaisin ihmisten lähelle; monin paikoin kortteleihin on pystytetty taas pikkukauppoja, makkarakojuja, päiväkoteja ja liikuntapaikkoja. Tämä saa asukkaat viihtymään yhä paremmin, koska arki helpottuu ja liikenne vähenee entisestään.

Seudullinen tuulivoimapuisto on ympäristökaupungin ylpeys 2025

200_tv

Ympäristöosaaminen ja liiketoiminta Lahti Green Cityyn tulijoita tervehtii moottoritien varrelle rakennettu urbaani tuulivoimapuisto. Jopa 140 metrin korkeuteen nousevat tuulimyllyt ovat nopeasti tulleet symboliksi koko kaupunkiseudulle. LADECin jo vuonna 2014 tekemät kartoitukset uusista energiantuotannon ratkaisuvaihtoehdoista osoittivat tuulivoiman suosituksi ja potentiaaliseksi energiamuodoksi myös sisämaassa. Keventyneet kansalliset säädökset tuulivoiman sijainnista sekä entistä hiljaisempi teknologia ovat mahdollistaneet hyvän sijainnin löytymisen. Kiitos LADECin aktiivisen roolin yhteistyökumppaneiden ja investoreiden etsinnässä sijoittajat kiinnostuivat tuulivoimapuistosta juuri Lahden seudulla.

Uudet energiantuotannon vaihtoehdot ovat olleet esillä jo pitkään, ja useita energiamuotoja yhdistävät hybridiratkaisut ovat suosittuja: maalämpö, kaukolämpö, aurinkoenergia, biomassat ja tuulivoima täydentävät toisiaan. Nämä yhdessä tuulivoimapuiston kanssa ovat edesauttaneet sitä, että Lahti saavuttaa päästövähennystavoitteensa vuonna 2025. Tämä on tuonut alueelle lisää myönteistä imagoa ja mainetta.